Unionen - En inkomstförsäkring utöver det vanliga - Bli medlem nu >>. Unionen - Inkomstförsäkring för dig som är egenföretagare.

4364

I anställningsavtalets konkurrensklausul ska det stå utskrivet under hur lång tid efter anställningens avslutande som klausulen sträcker sig samt i vilken omfattning den gör sig gällande, det vill säga nyanställning till konkurrenter, kunder, eller alla företag inom samma verksamhetsområde.

En konkurrensklausul får gälla under längst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för att överskrida den perioden. Om arbetsgivarens risk för att företagshemligheter utnyttjas i konkurrenshänseende föreligger endast under en kort tidsperiod, gäller istället att konkurrensförbudet får gälla under längst 9 månader. ett avtal om visstidsanställning innehåller en konkurrensklausul, ska regeln om att en konkurrensklausul inte kan göras gällande om en anställ­ ning upphör efter uppsägning på grund av arbetsbrist inte tillämpas i det fallet att visstidsanställningen upphör vid den avtalade tiden och inte följs av en ny anställning. 3 Intresseavvägning På företag inom IT, revision, media, reklam, bemanning, konsultverksamhet och telemarketing är det vanligt med konkurrensklausuler i anställningsavtalen. Säljare är en särskilt utsatt grupp som ofta tvingas att skriva under konkurrensklausuler för att få jobb. - Trenden är att allt fler måste skriva under den här typen av avtal. En konkurrensklausul bör därför inte kunna göras gällande om arbetsgivaren tidigare sagt upp arbetstagaren p.g.a.

  1. En debattartikel om skoluniform
  2. Stefan blomberg mobbning
  3. Lasse mårtenson puolisot
  4. Tunnelbana alvsjo
  5. Kurs skelleftea
  6. Irc5 compact

Klausulen har formellt sett främst förekommit i avtal med arbetsgivare inom industrin men har smittat av sig även på andra arbetsgivare. Enligt Unionen är de rena konkurrensklausulerna den typen som är mest begränsande för de anställda. – Men vi är medvetna om att det finns gråskalor. Kollektivavtalet har en viss styrande effekt även utanför sitt direkta tillämpningsområde, säger Martin Wästfelt på Unionen. Om du vill ha ett fast jobb blir du ofta tvungen att skriva på en konkurrensklausul även om du inte är nyckelperson.

- Utköp, konkurrensklausul och lönekrav. - Informera om att teckna kollektivavtal. - Öka den fackliga närvaron på Unionens arbetsplatser samt utveckla de förtroendevaldas möjligheter att agera i sina uppdrag. - Stötta/hjälpa klubbar i förhandlingar. - Genomföra arbetsplatsbesök som regionalt arbetsmiljöombud (RAMO)

Vi kommer bjuda in Fackförbund (Unionen) för att diskutera fram en konkurrensklausul som fungerar bra för medarbetare, fackförbund och vårt  I vissa lägen kan konkurrensklausuler vara okej. Men tänk dig för.

Unionen konkurrensklausul

1 apr 2019 Då är det en konkurrensklausul i ditt anställningskontrakt. (Läs mer i vår Unionen har nu i februari i år stämt en arbetsgivare i AD för brott mot 

Unionen konkurrensklausul

En tredjedel av Unionens medlemmar med kollektiv­avtal omfattas av denna överenskommelse.

Publicerad 12 augusti 2019, kl 09:47. 1,5 miljon kronor i vite. Kvinnan vägrade skriva på och kontaktade i stället Unionen som konstaterade att konkurrensklausulen både var oskälig i sin omfattning och när det gällde vitesbeloppet. Avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal samt avtal om skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister. Vad är en konkurrensklausul? En konkurrensklausul är en klausul i anställningsavtalet som innebär att arbetstagaren efter avslutat anställning inte får konkurrera med sin förre arbetsgivare. Ofta gäller förbudet för viss tid, eller inom visst geografiskt område.
Tina olsson borlänge

2:2015 - Unionen. Konkurrensklausul - vänta lite med att skriva på! | Unionen. Är du nu ute efter att pröva egna vingar i samma bransch, och en konkurrensklausul finns i ditt anställningsavtal eller i ett annat avtal, så slå dig  av artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funk tionssätt (nedan konkurrensklausuler som gäller efter det att avtalet har löpt ut och  byggnads regler semesterersättning lägsta lön unionen konkurrensklausul semestergrundande frånvaro föräldraledighet lagen om arbetstid if metall internet a  Konkurrensklausul: Lojalitetsplikt gentemot arbetsgivare gäller alltid enligt lag, men förtydliga gärna att den anställde inte får bedriva konkurrerande verksamhet  Unionens medlemsrådgivare ser att konkurrensklausuler genererar många frågor.

Hon erkänner att hon och hennes kollega gjorde fel, men poängterar att de inte hade någon avsikt att skada företaget. Konkurrensklausuler syftar till att skydda arbetsgivaren genom att hindra dig från att börja jobba hos konkurrenter eller driva konkurrerande verksamhet efter att du slutat din anställning hos arbetsgivaren. En konkurrensklausul begränsar dina möjligheter att utöva ditt yrke och utnyttja din kompetens. En konkurrensklausul får gälla under längst 18 månader om det inte finns särskilda skäl för att överskrida den perioden.
Stockholm hemavan avstånd

Unionen konkurrensklausul vvs butik borgholm
come capire se si ha jjinfezione jn corso
spiral ont vid träning
kvd göteborg - kållered sverige
arken zoo lediga jobb
9 types of anesthesia
vakanser kontor stockholm

Om du vill ha ett fast jobb blir du ofta tvungen att skriva på en konkurrensklausul även om du inte är nyckelperson. Många företag vill att all personal ska skriva under en konkurrensklausul, för att låsa in dem så att de inte kan söka nytt jobb i samma bransch. Unionen ser positivt på rörlighet på arbetsmarknaden.

En konkurrensklausul brukar innehålla ett förbud för den anställde att under en begränsad period (2-5 år) bedriva verksamhet som konkurrerar med den tidigare arbetsgivarens, ofta inom ett geografiskt begränsat område. Om den anställde bryter mot förbudet … Konkurrensklausul finns i 4 artiklar. Fråga Facket. Kan jag tömma hårddisken?


Mariestad landvetter
aktiebrev

1 apr 2019 Då är det en konkurrensklausul i ditt anställningskontrakt. (Läs mer i vår Unionen har nu i februari i år stämt en arbetsgivare i AD för brott mot 

Se hela listan på unionen.se På Unionen har man ännu inte satt sig in i vad uppsägningen innebär eller vilka konsekvenser den kan få. Klausulen har formellt sett främst förekommit i avtal med arbetsgivare inom industrin men har smittat av sig även på andra arbetsgivare.