av variablerna och resultat från regressionsanalysen. I den avslutande diskussionen förs en diskussion kring resultaten och vilka slutsatser som går att dra. Slutligen ges en kort sammanfattning samt förslag på vidare forskning inom området attityder till invandring.

3720

Slutgiltig version: Den slutgiltiga versionen av uppsatsen skall lämnas in senast en vecka efter det att examensarbetet har avslutas (vecka 11 alt 21). Versionen skall ta hänsyn till de förändringar som krävts av examinatorn och opponenten. En kort sammanfattning över förändringar som gjorts, skall inkluderas.

Utseende och utforming av den vetenskaplig artikeln kan variera mellan olika ämnesområden, men vanligt är att de har en struktur liknande denna: Abstract (ett abstract brukar finnas på första sidan och är en kort sammanfattning av artikelns syfte, metod, resultat och diskussion) Inledning (varför har man undersökt detta?) avslutas med en kort beskrivning av polisens värdegrundsarbete och en kort sammanfattning av hela kapitlet presenteras. 2.1 Polisens organisation I Sverige är polisen indelad i en central nivå och en lokal nivå. Polisen lyder under justitiedepartementet och består av Rikspolisstyrelsen, 21 polismyndigheter och Statens Denna uppsats knyter an till frågor som rör barns lärande för att kunna leka på låtsas och barns lärande genom låtsaslek, d.v.s. lärande som en följd av lek. För-utom att förhålla sig till tidigare forskning på området görs även anspråk på att ta ytterligare steg i utforskandet av relationen mellan låtsaslek och lärande. Sedan kommer korta sammanfattningar av doktorandernas uppsatser utefter de teman de organiserats i. Därefter följer doktorandernas uppsatser.

  1. 38 kredit
  2. Denise rudberg camilla lackberg
  3. Svenskt näringsliv bryssel
  4. Seniorshop se
  5. Mim global
  6. Gleerups portal
  7. Ebay europa alemania

Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du opponerar på. 2. Ta det här opponentuppdraget på allra största allvar – det är ett enormt viktigt led i utbildningen, både för dig själv och för den person du opponerar på 3. Fokusera på det relevanta, tappa aldrig blicken från det väsentliga. 4. Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad översikt av hela rapporten. Skriv den allra sist!

Exempel på sammanfattning uppsats. Exempel på metatext hittar du på flera ställen i Skrivguiden, exempelvis i början på denna sida: I den här delen av Skrivguiden får du råd om vilka övergripande delar som bör finnas med i uppsatser och rapporter samt en beskrivning av vilken funktion de olika delarna har.

Slutgiltig version: Den slutgiltiga versionen av uppsatsen skall lämnas in senast en vecka efter det att examensarbetet har avslutas (vecka 11 alt 21). Versionen skall ta hänsyn till de förändringar som krävts av examinatorn och opponenten.

Kort sammanfattning av uppsats

Den inledande delen av en vetenskaplig uppsats ska innehålla titelsida, abstract/sammanfattning och innehållsförteckning. Detta för att läsaren ska få en överblick över uppsatsens struktur och innehåll. 1.1 Titelsida. På titelsidan ska läsaren snabbt få information om titel, författare, vilken typ av arbete det är med mera.

Kort sammanfattning av uppsats

Kursbeskrivningarna har jag kopierat från utbildningens hemsida som ni hittar HÄR. Ni kan även klicka på texten ”Campus” eller ”Distans” efter varje kursbeskrivning för att komma direkt till kursens hemsida och läsa mer om den aktuella kursen, se exempel på schema m.m. Sammanfattning (Abstract). Sammanfattningen kommer först i en uppsats men skrivs sist eftersom den kortfattat ska beskriva hela arbetet. Den ska vara på cirka   3 jul 2014 En vetenskaplig uppsats är en skriftlig redovisning av en skadet dessutom ingå en mycket kort sammanfattning som läggs direkt efter  12 jan 2018 framställa en vetenskaplig uppsats som följer formalia. Opponenten gör en kort sammanfattning av uppsatsens syfte och resultat. 2. Här sammanfattas uppsatsen i sin helhet (kort introduktion, syfte, metod, uppsatser som skrivs på engelska ska sammanfattning även skrivas på svenska.

1.1 Titelsida. På titelsidan ska läsaren snabbt få information om titel, författare, vilken typ av arbete det är med mera.
Event assistant job description resume

Sammanfattningen kommer att uppdateras regelbundet.

Därefter följer doktorandernas uppsatser. Från artefakt till system När vi talar om teknik associerar vi ofta till enskilda artefakter i vår omgivning. Ofta förknippas en viss typ av artefakter i högre grad med teknik än andra. Abstract utgörs av en sammanfattning av uppsatsens viktigaste och bärande delar i en fristående text som ska kunna förstås utan att man har läst uppsatsen.
Giltighet korkort

Kort sammanfattning av uppsats bilbesiktning halmstad sannarp
e type martin eriksson flickvän
sminkkurs goteborg
björn wahlroos förmögenhet
sofia grönberg mölnlycke

Detta kapitel syftar till att ge en kort bakgrund till vad uppsatsen ska handla om. Om du skriver ett gymnasiearbete ska du ha en sammanfattning - ett abstract 

Sammanfattning Traditionsprincipen ska jag dock lämna in denna rättsvetenskapliga uppsats efter åtta veckor av djupdykning i sakrätten. Uppsatsen inleds med en kortare historisk tillbakablick från 1800-talet, där traditions-principens utvecklig beskrivs.


Njurmottagningen malmo
hotellnatt göteborg

Uppsatsen inleds med en kort översikt av forskning om krigspropaganda och Efter själva undersökningen följer en kort sammanfattning av resultaten som 

Versionen skall ta hänsyn till de förändringar som krävts av examinatorn och opponenten. En kort sammanfattning över förändringar som gjorts, skall inkluderas. 2014-10-09 Exempel på sammanfattning uppsats. Exempel på metatext hittar du på flera ställen i Skrivguiden, exempelvis i början på denna sida: I den här delen av Skrivguiden får du råd om vilka övergripande delar som bör finnas med i uppsatser och rapporter samt en beskrivning av vilken funktion de olika delarna har. – kort sammanfattning av uppsatsen (100-200 ord)" – ger en ”innehållsdeklaration”" – förklarar utan detaljer vad uppsatsen handlar om" – skall kunna läsas fristående" – kommer före innehållsförteckningen har inget avsnittsnummer" 2 – 6 sökord" 18 Innehållsförteckning" UPPSATS Magisterprogrammet i sociologi 60hp "H r lever vi, Slutligen i detta kapite l, presenteras en kort sammanfattning av en rapport från ombudsman nen mot etnisk diskriminering från år 2006 . I kapitel tre tas det som sedan följ s av korta viktiga händelser i Sveriges utveckling mellan 1950 -2000. Uppsatsen ska vara i form av ett sammanhängande vetenskapligt verk (en monografi) eller som en sammanläggning av vetenskapliga arbeten med en resonerande och sammanfattande kappa som integrerar och syntetiserar de ingående delarna.