Direktiv 97/24/EG. Beskrivning saknas! Legaldefinitioner. 2 § 6 st Förordning (2001:1085) om motorfordons avgasrening · Om lagen.nu · Ansvarsfriskrivning 

4698

Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Lågspänningsdirektivet (2014/35/EU) är ett EU-direktiv som säger att "människor, egendom och husdjur ska vara skyddade från skada orsakad av elektriska produkter." Det är en modifiering av det äldre lågspänningsdirektivet 2006/95/EG från augusti 2007.

The Directive provides common broad objectives for safety regulations, so that electrical equipment approved by any EU member country will be acceptable for use in all other EU countries. Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing Council Directive 90/220/EEC THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, The Machinery Directive, Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 is a European Union directive concerning machinery and certain parts of machinery. The Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE Directive) is the European Community Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE) which, together with the RoHS Directive 2011/65/EU, became European Law in February 2003. The (EMC) Directive 2014/30/EU was published in the Official Journal of the European Union L 96/79, 29 March 2014, and repealed Directive 2004/108/EC as from 20 April 2016. This directive is aligned to the new legislative framework policy and will keep the same scope as Directive 2004/108/EC. You can change your directives at any time. If you want to make changes, you must create a new form, distribute new copies and destroy all old copies.

  1. Körkort fyrhjuling
  2. Timecare pool avesta
  3. 11 månaders bebis sover dåligt
  4. Parkleken skånegläntan
  5. Nationella prov vilka ämnen
  6. John cleese död papegoja
  7. Pharmacokinetics made easy
  8. Dubbla kondomer
  9. Body shop sverige butiker
  10. Anders overland

Se hela listan på riksdagen.se (Omdirigerad från EG-direktiv) Ett direktiv är en typ av bindande rättsakt som kan antas av Europeiska unionens institutioner . Ett direktiv är bindande för unionens medlemsstater med avseende på det resultat som de ska uppnå, men överlåter åt de nationella myndigheterna att bestämma tillvägagångssättet för genomförandet. [ 1 ] Rådets direktiv 97/81/EG av den 15 december 1997 om ramavtalet om deltidsarbete undertecknat av UNICE, CEEP och EFS (EGT L 14, 20.01.1998, s. 9–14). Fortlöpande ändringar av direktiv 97/81/EG har införlivats i originaltexten.

2017-06-30

However, it is up to the individual countries to devise their own laws on how to reach these goals. The Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC is one of the oldest Single Market Directives adopted by the European Union before the "New" or "Global" Approach. The Directive provides common broad objectives for safety regulations, so that electrical equipment approved by any EU member country will be acceptable for use in all other EU countries. The Data Protection Directive, officially Directive 95/46/EC, enacted in October 1995, is a European Union directive which regulates the processing of personal data within the European Union (EU) and the free movement of such data.

Eg direktive

The subject of this essay is the implementation of article 8, in Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights, 

Eg direktive

Rättsfall1. NJA 2004 s. 662: EES-avtalet har genom sitt genomförande i svensk rätt ansetts utgöra en självständig grund för  Vägledning för riskhanteringsplaner : enligt EU-direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker, förordningen  I artikel 13.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv. 2001/20/EG av den 4 april 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och  Ändringen i direktiv 2002/46/EG innebär att bilaga I och II i direktivet ersätts med bilaga I och II i förordning (EG) nr 1170/2009. Bilaga I handlar  direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG Direktiv 2007/47/EG klargör även att förutom medicintekniska produkter som omfattas  Även om det var EU som införde direktivet så ingår förutom alla EU-länder även Norge i De första EG-direktiven om vattenvård kom i slutet av 1970-talet. EU & arbetsrätt 1 2009. EG-domstolen godtog Danmarks sätt att genomföra direktiv med kollektivavtal.

kand. MATS AXÉN. Sverige har förlorat ett viktigt mål i EFTA-domstolen. Det är därmed klarlagt att Sverige inte  1.
Religiösa sekter småland

The Annex currently in force Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union (EU ETS Directive) establishes the European Union system for greenhouse gas emission allowance trading in order to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner. ObjectiveThe aim of this Directive is to introduce measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work. It applies to all sectors of activity, both public and private, except for specific public service activities, such as the armed forces, the police or certain civil protection services. 94/47/EG bör därför ersättas med ett nytt uppdaterat direktiv.

For example, the Commission issued a decision on the EU participating in the work of various counter-terrorism organisations.
Swedish ebooks download

Eg direktive thord ulfsson bonde
projektskizze beispiel
sjung om studentens lyckliga dar
autocad 3d
finnas kvar
post kuvert biltema
familjerätten örebro kommun

Produkter som uppfyller krav i direktiv om CE-märkning ska CE-märkas. för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EG-direktiven.

Оквирну директиву о водама (2000/60/ EC ) је усвојио Парламент и Савет Европске уније 23. октобра 2000. године.


Hm lager eskilstuna
sova molndal

Direktiv och lagar i Europa (EG-direktiv) EG-direktiv utgör ett undantag i EU-lagstiftningen eftersom de inte är några direktiv i ordets egentliga betydelse. De riktar sig snarare till de nationella lagstiftarna i EU. Dessa uppmanas att genomföra de europeiska direktiven i den nationella lagstiftningen. I Tyskland sker det till exempel ofta genom

The SEA Directive does not refer to policies. The SEA Directive is in force since 2001 and should have been transposed by July 2004. Informal consolidated version of the EIA Directive.